Hrotová germaniová dioda 1NN41 - TeslaDioda z roku 1962 s patřičným průvodním dokladem. Osazována byla např. v přijímačích Tesla 2800B-2 "Mír" ve funkci detektoru, ale i v 2803B "Perla", kapesním 2701B "T60", 2702B "Doris" a její příbuzné (typy 1NN41 - 7NN41) byly i v mnoha televizorech.